Spremljanje krvnega sladkorja

Višina krvnega sladkorja je zelo pomembna. Sladkorna bolezen – diabetes zahteva meritve in nadzor.