Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja – portala, spletne trgovine sladkorNAkratko.si

1. Obveščenost potrošnika in splošni pogoji poslovanja

Obveščenost potrošnika in splošni pogoji poslovanja podjetja BINS, Ladislav Šrok s.p. veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb na daljavo s fizičnimi osebami preko spletne strani podjetja BINS, Ladislav Šrok s.p., Ul. Šantlovih 32, 2000 Maribor, Slovenija, davčna številka 64510638, matična številka 8500622000. V nadaljevanju „ponudnik“. Pogoji poslovanja spletne trgovine so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), splošnih kodeksov elektronskega poslovanja, priporočil Gospodarske zbornice Slovenija in z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

Z uporabo spletne strani in spletne trgovine obiskovalec sprejema in soglaša z določili pogojev poslovanja, ki so navedeni na spletni strani ter soglaša, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Ponudnik se zavezuje, da upošteva določila evropske direktive o elektronskem poslovanju in obiskovalcem ter kupcem spletne trgovine vselej nudi podatke o:

 • identiteti podjetja (firmo in sedež podjetja),

 • sodišču, pri katerem je subjekt vpisan,

 • matični številki,

 • znesku osnovnega kapitala,

 • prenehanju družbe in pravnem dejstvu,

 • kontaktnih podatkih (telefonska številka in elektronska pošta),

 • podatke o davčni številki in zavezanosti za DDV,

 • bistvenih značilnostih blaga,

 • pogojih in stroških dostave,

 • jasno določenih cenah,

 • načinih plačila,

 • veljavnosti ponudbe, pogojih in roku za odstop od sklenjene pogodbe,

 • postopku pritožbe.

2. Opravljanje nakupa

Obiskovalec oz. kupec (v primeru, da opravi nakup) je lahko fizična ali pravna oseba. Fizična oseba je tista oseba, ki uporablja kupljeno blago za končno uporabo. Za to osebo veljajo določila iz Zakona o varstvu potrošnikov. V primeru, da kupuje pravna oseba oz. fizična oseba , ki opravlja pridobitno dejavnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primeru, ko je to posebej navedeno in določeno v t.i. zakonu. V primeru, da obiskovalec opravi nakup, postane kupec, ta pa s samim nakupom potrjuje, da je seznanjen s pogoji nakupa in se z njimi strinja, ob enem pa tudi privoljuje, da se za namen nakupa uporabijo njegovi osebni podatki. Z zaključkom oddaje naročila se kupec strinja z vsemi navedenimi pogoji ter se zavezuje, da bo poravnal plačilo za naročilo, ki ga je sprovedel.

 3. Naročanje

Ponudnik se zavezuje, da bo sprejel naročila, jih obravnaval kot nepreklicna in bodo izvedena. Kupec lahko preko telefonskega klica ali elektronskega naslova odpove naročilo najkasneje v roku 3 ur po oddaji samega naročila.

 4. Cene in ponudba izdelkov

Cene izdelkov v spletni trgovini so navedene v evrih (€) in so končne cene. DDV se ne obračunava na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ponudnik ni zavezanec za DDV). Cene se zaradi poslovanja in prenovljenih izdelkov lahko spreminjajo zelo hitro. Kljub nenehnemu trudu zagotavljanja ažurnih in točnih podatkov, tudi ni izključena možnost, da pride do napake glede dobavljivosti ali cene izdelka. V primeru, da se dobavljivost ali cena spremenita v trenutku, ko poteka obdelava naročila, se trgovec zavezuje, da bo kupcu ponudil najboljšo možno rešitev nastale situacije in se opravičuje že vnaprej. Slike, ki so poleg izdelkov, so simbolične.

5. Načini plačila

Ponudnik kupcu omogoča naslednje načine plačila naročila:

 • plačilo po predračunu (neposredno preko bančne transakcije, kjer kupec upošteva navodila za plačilo po predračunu, izdelki se dajo na pošto ob prejetju nakazila),

 • plačilo po prevzetju (Pošta Slovenije dostavi naročene izdelke),

  Pri izbiri plačila po povzetju (plačilo ob prevzemu blaga) se plačajo Pošti Slovenija stročki obdelave v višini, ki jih določi Pošta Slovenije (trenutno so ti stroški 1,2 EUR).

Kupci izven Slovenije lahko poravnajo kupnino samo preko predračuna z uporabo bančne transakcije. Ostali načini plačila niso možni!

6. Dobavni rok in prevzem

Ponudnik bo najkasneje v roku 2 delovnih dni naročilo obdelal, ter ga poslal po pošti. Rok dobave izdelkov na zalogi je od 2 do 3 dni od obdelanega naročila. V primeru, da katerega izdelka ni na zalogi ob prejemu naročila s strani kupca, podjetje obvesti kupca preko telefonske pošte ali klica o predvidenem roku dobave.

Kupec lahko izbira med naslednjimi načini prevzema izdelkov:

 • prevzem preko pošte, kjer krije stroške poštnih storitev, povezanih z dostavo in/ali odkupnino. V primeru plačila preko kartice, kupec krije strošek provizije, ki jo določa Pošta Slovenije. Ta bo paket, ki ga dostavlja, kupcu prinesla na naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu. V primeru, da kupca v času prejema paketa ne bo, bo mu ta pustila v poštnem nabiralniku obvestilo, v kateri poslovalnici ga čaka paket. Vsebina paketa bo nevidna osebam, ki razpolagajo z dostavo in zapakirana v embalaži, ki ne bo razkrivala vsebine.

7. Stroški dostave

Cena dostave za Slovenijo je 3,9 €.

Ob nakupu nad 45 € je dostava brezplačna.

V primeru plačila preko bančne kartice, je provizija zaračunana v skladu s cenikom Pošte Slovenije. Zgoraj navedene cene in dobavni roki veljajo za področje Slovenije. Poštnina v druge države se zaračuna po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Prav tako so izvzete akcije brezplačne poštnine v druge države.

8. Postopek nakupa v spletni trgovini sladkorNAkratko.si in sklenitev kupoprodajne pogodbe

 • Izdelek dodajte v „Košarico“ in kliknite na gumb „Blagajna“

 • Nakup lahko izvedete brez registracije, vpišite svoj e-naslov ter naslov za dostavo

 • Izberite način dostave in vrsto plačila

 • Obvestilo „Vaše naročilo je bilo sprejeto“ boste prejeli na vaš e-naslov

 • Vaše naročilo bomo obdelali in oddali dostavni službi.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena, ko ponudnik potrdi naročilo kupca, to je v trenutku, ko kupec prejme elektronsko sporočilo ponudnika z zadevo ”Vaše naročilo je bilo sprejeto!” Z oddajo naročila se kupec zavezuje, da bo poravnal kupnino.

9. Davčno potrjevanje računov

Ponudnik posluje v skladu z ZDAVPR. Kupec račun prejme po zaključenem nakupu in poravnani kupnini na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel ob zaključku naročila.

10. Garancija

Za izdelke, ki imajo garancijo, ponudnik vedno v embalažo priloži garancijski list. Garancija se lahko uveljavlja v primeru upoštevanja priloženih navodil in ob predložitvi računa.

11. Odgovornost ponudnika

Ponudnik ne odgovarja za posledice uporabe prehranskih dopolnil in ostalih izdelkov, kupljenih preko spleta, ki nastanejo ob neupoštevanju navodil za uporabo. Vsi opisi na spletni strani se uporabljajo le kot informiranje kupca. Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

12. Vračilo naročenega blaga in/ali pravica od odstopa nakupa

V primeru odstopa od pogodbe veljajo določila, napisana v Zakonu o varstvu potrošnikov, čl. 43, ki pravi: ”Pogodba, sklenjena na daljavo, po tem zakonu je pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, po tem zakonu je pogodba med podjetjem in potrošnikom. Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona. Tako ima kupec pravico odstopiti od pogodbe v roku 14. dni od prevzema naročila ter ponudniku na elektronski naslov info@sladkornakratko.si sporočiti, da odstopa od pogodbe. Pri čemer edini strošek kupca bremeni vračilo izdelkov nazaj ponudniku na naslov :BINS, Ladislav Šrok s. p., Ul. Šantlovih 32, 2000 Maribor. Izdelki morajo biti vrnjeni nepoškodovani in originalno zapakirani, razen, če je do poškodovanja izdelkov prišlo v primeru, ne da bi za to bil kriv kupec. Prav tako se od odstopa kupoprodajne pogodbe šteje vrnitev blaga v roku 14. dneh od naročila brez predhodnega pisnega obvestila ponudnika. Vračilu izdelkov mora biti priložena dokumentacija oz. kopija računa. Ponudnik se s tem zaveže, da bo v roku 14. dni od vračila izdelkov kupcu vrnil vplačani znesek za izdelke. Ponudnik vrne vplačani znesek na bančni račun kupca.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga nemudoma oz. najpozneje v 14. dneh po obvestilu iz 1. odstavka 43. č člena ZVPot. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga (ZVPot – 9. odstavek 43. d člena). (Zakon o varstvu potrošnikov  po 43. d členu določa, da:

(1) Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena tega zakona odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.
(2) Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.
(3) Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.
(4) Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
(5) Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, lahko podjetje od njega zahteva plačilo storitve, ki jo je zanj dejansko opravilo. Izpolnjevanje pogodbe se lahko začne šele s potrošnikovim soglasjem. Plačilo mora biti sorazmerno obsegu že opravljene storitve v primerjavi s celotno pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen v skladu z 9. točko petega odstavka 43.b člena tega zakona.)

13. Reklamacije povezane s spletnim nakupovanjem ter stvarne napake

Reklamacija lahko kupec izvrši pri ponudniku v primeru, ko mu ta ni dostavil pravih izdelkov ali količinsko nepravilnih, v primeru, da izdelek nima bistvenih lastnosti, ki so navedeni v opisu izdelka oz. v primeru, ko kakor koli drugače odstopajo od naročila. Kupec lahko reklamacijo javi preko elektronskega naslova ali telefonske številke, ki sta navedena na spletni strani podjetja. Ob reklamaciji ponudnik izdela reklamacijski zapisnik za izdelke, ki se reklamirajo ter kupcu ponudi način rešitve v smislu zamenjave izdelka, vračila denarja ali dobropisa. Pri prodajnih pogodbah lahko ponudnik zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Potrošnik v tem poglavju je tisti kupec (fizična ali pravna oseba), ki pridobiva ali uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V ostalih poglavjih sta z izrazom “kupec” upoštevana kupec in potrošnik. Zaradi svoje narave izdelki, naročeni preko portala sladkornakratko.si niso primerni za vračilo skladno s 43 č. členom Zakona o varstvu potrošnikov. To določilo se ne uporablja v primerih napake ali dostave napačnih izdelkov.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), stranka kontaktira ponudnika  na enega od navedenih kontaktov (telefon ali e-pošta) in podjetje bo uredilo prevzem ter nadomestilo izdelkov z ustreznimi, na svoje stroške. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti, originalni embalaži.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o njej obvestiti ponudnika v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in podjetju omogočiti, da izdelek pregleda.

Kupec, ki je podjetje pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od le-te zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali

 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali

 • vrne plačani znesek.

Pravice kupca iz prejšnjega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

V primeru vračila izdelka iz tujine nosi stroške vračila kupec.

14. Reševanje sporov

Skrbnik portala-spletne trgovine si bo vse morebitne spore prizadeval reševati po mirni poti. Za reševanje sporov, za katere so izčrpane vse ostale zunaj sodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Mariboru.