Spremljanje krvnega sladkorja – glukoze

Zelo pomembnih 10 minut na dan

Na na osnovi izkušenj tistih, ki uspešno obvladujejo sladkorno bolezen, je za uspešno preživljanje dne (velja tako za športnike kot tiste, ki dan preživite na kavču) odločitev o redni meritvi krvnega sladkorja najpomembnejša. Višina krvnega sladkorja – glukoze je namreč odvisna od veliko dejavnikov, ki vsak trenutek vplivajo na naše zdravje:

 • količine in vrste zaužite hrane,
 • telesne dejavnosti,
 • psihičnega stanja (stres),
 • količine inzulina (če se zdravite z njim).
Sladkorna bolezen-diabetes

slika: 10 minut na dan za zdravje

Ker poznam veliko sladkornih bolnikov (mlajših in starejših) tipa 1 in 2, sem dobro seznanjen s tem, kolikokrat in kdaj si merijo sladkor. Tipična odgovora, zakaj ne izvajajo rednih meritev, sta: »Nimam časa, ker to predolgo traja.« Ali: »Me ne zanima, ker je vse brez pomena.« (Pri meni vsaka meritev traja maksimalno 2 minuti, skupaj 10 minut na dan.)

Dejstvo je, da imajo mlajši bolniki večjo odgovornost. Pri starejših pa se pogosto opaža, da se meritvam izogibajo, ker se zavedajo, da premalo naredijo za svoje zdravje. Problem je, ker bolniki računajo, da jim bo zdravnik pomagal izboljšati zdravje, nočejo pa razumeti, da za sladkorno bolezen – diabetes (v tem trenutku) ni zdravila oz. da jim zdravnik lahko veliko pomaga samo z nasveti.

Merilec krvnega sladkorja-glukoze

slika: Brez meritev ne vemo kako naprej

Načini meritve krvnega sladkorja - glukoze

Praktično se uporabljata dva načina meritev: 

 • Merilec krvnega sladkorja potrebuje kapljico krvi (slika1).
 • Kontinuirana meritev kjer ni potrebno vsakokrat odvzeti kapljice krvi (slika 2).

 

Meritve krvnega sladkorja-glukoze

slika 1.

Meritve krvnega sladkorja-glukoze

slika 2.

Kolikokrat na dan moramo izvajati meritve krvnega sladkorja - glukoze?

Meritve moramo izvajati:

 • Zjutraj, ko vstanemo, z meritvijo ugotovimo, kaj in koliko smo pretekli dan večerjali, kakšne so bile naše aktivnosti ponoči in kako bomo »štartali« v nov dan. Jutranja meritev nam je tudi izhodišče, da si vsaj v osnovi nastavimo dan. Življenje je sicer zelo dinamično, nekaterim se vedno kaj dogaja, vendar si je večina dni podobnih kot jajce jajcu. Zato že zjutraj v mislih vsaj približno preletimo dan, kam bomo šli, kaj bomo delali, koliko bomo jedli … Takšno predvidevanje nam zelo pomaga pri nastavitvi inzulina, določitvi količine hrane ali načrta fizične aktivnosti.
 • Pred kosilom (ob katerikoli uri) vidimo, kako smo preživeli del dneva, ali smo jedli dovolj, ali smo bili preveč ali premalo fizično aktivni … Te meritve nam dajo tudi pomembne informacije za drugi del dneva.
 • Pred večerjo z meritvijo ugotovimo, kako smo preživeli dan. Bolniki tipa 2 lahko na osnovi teh podatkov določijo količino večerje ali fizične aktivnosti. Bolniki tipa 1 si na osnovi izmere vrednosti določijo količino večerje in inzulina.
 • Pred spanjem za tip 1 moje izkušnje so, da če gremo spat nekoliko pozneje, si sladkor izmerimo še enkrat in v primeru previsoke vrednosti dodamo inzulin.

Opomba: Za tip 1 je zelo pomembna količina dolgotrajnega – bazalnega inzulina. Od tega je zelo odvisno, kako se bo višina krvnega sladkorja – glukoza gibala preko noči.

Zakaj si nekateri merijo krvni sladkor - glukozo tudi 10 krat na dan?

V praksi si vsak glede na način življenja in po posvetovanju z diabetologom meritve prilagodi svojim potrebam. Fizično zelo aktivni ljudje (športniki) meritve izvajajo tudi 10-krat na dan (vedno pogosteje kontinuirano meritev), za manj aktivne pa opisan postopek v celoti omogoča dobre zdravstvene rezultate. Z meritvami natančno vemo, kaj se z nami dogaja in ne pozabite, pri sladkorni ubija krvni sladkor, zato je dobro vedeti, kaj dela čez dan in tudi takrat, ko spimo. Zelo je pomemben tudi psihični vidik meritev. Ni ga junaka, ki bi ob redni meritvi in visokem sladkorju ostal ravnodušen. V podzavesti namreč vrta »črv negotovosti«, ki pravi: »Naredi nekaj zase, naredi nekaj zase.« Velikokrat se potem zgodi, da bolniki vendar nekaj tudi praktično storijo zase.

Sladkorna bolezen-diabetes

slika: Nadzor krvnega sladkorja

Ponovimo vrednosti sladkorja v krvi:

 • Normalne vrednosti pri zdravih ljudeh: na tešče 4,0–6,0 mmol/l in po obroku pod 7,8 mmol/l.
 • Sladkorna bolezen: na tešče nad 6,9 mmol/l in po obroku nad 11,0 mmol/l.

Dieta dva dni pred pregledom pri diabetologu ali kaj je HbA1c?

Bolniki se velikokrat držijo diete samo dva do tri dni pred pregledom pri diabetologu. Mislijo, da je pomemben samo rezultat meritev tega dne. Vendar diabetologa na izvidu najbolj zanima HbA1c. Laboratorijska preiskava HbA1 meri povprečno koncentracijo krvnega sladkorja v obdobju zadnjih 2 do 3 mesecev. Preiskavo imenujemo tudi glikoziliran hemoglobin A1c. Rdeče krvne celice vsebujejo molekulo, imenovano hemoglobin. Ta veže kisik in ga oddaja celicam po organizmu. Sladkor v krvi se nepovratno »lepi« na hemoglobin v vsej življenjski dobi rdeče krvne celice. Izvid HbA1c pokaže, kolikšen delež hemoglobina A1c, izražen v odstotku, ima »prilepljen« krvni sladkor. Zato je dober pokazatelj za urejenost krvnega sladkorja v daljšem obdobju, s tem pa tudi za urejenost vaše sladkorne bolezni.

Strokovne smernice priporočajo ciljno vrednost HbA1c manj kot 7 %, če ni težav s prenizkim krvnim sladkorjem, pa tudi pod 6,5 %. Pri nekaterih posameznikih dopuščamo tudi višje vrednosti (na primer pri zelo starih, pri tistih, ki ne izvajajo samokontrole, ki imajo pogoste hipoglikemije ali imajo druge hude bolezni). Vaša ciljna vrednost je individualna. Z zdravnikom se posvetujte o ciljni vrednosti HbA1c, ki je prava za vas.

 

HbA1c -sladkorna bolezen

V začetku smo zapisali

Z našo metodo boste na enostaven način uspeli v samo 30. dneh znižati krvni sladkor – glukozo za 4 enote (mmol/l) in spoznali, da lahko kljub sladkorni bolezni – diabetesu uresničite svoje sanje.

Naloga: Če želite, da bo to res, potem si redno merite višino krvnega sladkorja – glukoze.

 Potrebujete merilnik krvnega sladkorja, merilne lističe in lancete. Vse imamo tudi v naši trgovini.