SPREMLJANJE KRVNEGA SLADKORJA-GLUKOZE

ZAKAJ JE SPREMLJANJE KRVNEGA SLADKORJA – GLUKOZE TAKO POMEMBNO?

Tukaj je teh pomembnih 10 minut na dan. Čas, ki ga potrebujemo za meritve vsak dan.

Po lastnih izkušnjah in na osnovi izkušenj tistih, ki uspešno obvladujejo sladkorno bolezen, je za uspešno preživljanje dne (velja tako za športnike kot tiste, ki dan preživimo na kavču) odločitev o redni meritvi krvnega sladkorja najpomembnejša. Višina krvnega sladkorja – glukoze je namreč odvisna od veliko dejavnikov, ki vsak trenutek vplivajo na naše zdravje:

 

  • količine in vrste zaužite hrane,
  • telesne dejavnosti,
  • psihičnega stanja (stres),
  • količine inzulina (če se zdravite z njim).

Ker poznam veliko sladkornih bolnikov (mlajših in starejših) tipa 1 in 2, sem dobro seznanjen s tem, kolikokrat in kdaj si merijo sladkor. Tipična odgovora, zakaj ne izvajajo rednih meritev, sta: »Nimam časa, ker to predolgo traja.« Ali: »Me ne zanima, ker je vse brez pomena.« 

Dejstvo je, da imajo mlajši bolniki večjo odgovornost. Pri starejših pa se pogosto opaža, da se meritvam izogibajo, ker se zavedajo, da premalo naredijo za svoje zdravje. Problem je, ker bolniki mislijo, da jim bo zdravnik izboljšal zdravje, nočejo pa razumeti, da za sladkorno bolezen v tem trenutku ni zdravila oz. da jim zdravnik lahko veliko pomaga samo z nasveti.

  KOLIKOKRAT NA DAN MORAMO IZVAJATI MERITVE KRVNEGA SLADKORJA?

  • Zjutraj, ko vstanemo, z meritvijo ugotovimo, kaj in koliko smo pretekli dan večerjali, kakšne so bile naše aktivnosti ponoči in kako bomo »štartali« v nov dan. Jutranja meritev nam je tudi izhodišče, da si vsaj v osnovi nastavimo dan. Življenje je lahko zelo dinamično, nekaterim se vedno kaj dogaja, vendar si je večina dni podobnih kot jajce jajcu. Zato že zjutraj v mislih vsaj približno preletimo dan, kam bomo šli, kaj bomo delali, koliko bomo jedli … Takšno predvidevanje nam zelo pomaga pri nastavitvi inzulina, določitvi količine hrane ali načrta fizične aktivnosti.
  • Pred kosilom vidimo, kako smo preživeli del dneva, ali smo jedli dovolj, ali smo bili preveč ali premalo fizično aktivni … Te meritve nam dajo tudi pomembne informacije za količino hrane pri kosilu. Premisliti moramo tudi kaj bomo delali v nadaljevanju dneva.

 

  • Pred večerjo z meritvijo ugotovimo, kako smo preživeli dan. Bolniki tipa 2 lahko na osnovi teh podatkov določijo količino večerje ali fizične aktivnosti. Bolniki tipa 1 si na osnovi izmerjene vrednosti določijo količino večerje in inzulina.

 

  • Pred spanjem za tip 1 – moje izkušnje so, da če gremo spat nekoliko pozneje, si sladkor izmerimo še enkrat in v primeru previsoke vrednosti dodamo kratki inzulin, če je sladkor prenizek, pa pojemo nekaj sladkega.

 Za tip 1 je zelo pomembna količina dolgotrajnega – bazalnega inzulina – od tega je zelo odvisno, kako se bo krvni sladkor gibal ponoči.

V praksi si vsak glede na način življenja in po posvetovanju z diabetologom meritve prilagodi svojim potrebam. Fizično zelo aktivni ljudje (športniki) meritve izvajajo tudi 10-krat na dan, za manj aktivne pa opisan postopek zagotavlja zdravo višino krvnega sladkorja-glukoze.

Z meritvami natančno vemo, kaj se z nami dogaja in ne pozabite, pri sladkorni ubija sladkor, zato je dobro vedeti, kaj dela čez dan in tudi takrat, ko spimo.

Zelo je pomemben tudi psihični vidik meritev. Ni ga junaka, ki bi ob redni meritvi in visokem sladkorju ostal ravnodušen. V podzavesti namreč vrta »črv odgovornosti«, ki pravi: »Naredi nekaj zase, naredi nekaj zase.« Velikokrat se potem zgodi, da bolniki vendar nekaj tudi praktično storijo zase, kar je tudi cilj izvajanja meritev.

Ne pozabite, potrebujete samo 10 min na dan za zdravje!

Ponovimo vrednosti sladkorja v krvi:

Normalne vrednosti pri zdravih ljudeh: na tešče 4,0–6,0 mmol/l in po obroku pod 7,8 mmol/l.

Sladkorna bolezen: na tešče nad 6,9 mmol/l in po obroku nad 11,0 mmol/l.

 KAJ JE HbA1c? (na laboratorijskem izvidu bo diabetologa zelo zanimala višina HbA1c)

HbA1c je laboratorijska preiskava, ki meri povprečno koncentracijo krvnega sladkorja v obdobju zadnjih 2 do 3 mesecev. Preiskavo imenujemo tudi glikoziliran hemoglobin A1c. Rdeče krvne celice vsebujejo molekulo, imenovano hemoglobin. Ta veže kisik in ga oddaja celicam po organizmu. Sladkor v krvi se nepovratno »lepi« na hemoglobin v vsej življenjski dobi rdeče krvne celice. Izvid HbA1c pokaže, kolikšen delež hemoglobina A1c, izražen v odstotku, ima »prilepljen« krvni sladkor. Zato je dober pokazatelj za urejenost krvnega sladkorja v daljšem obdobju, s tem pa tudi za urejenost vaše sladkorne bolezni. Strokovne smernice priporočajo ciljno vrednost HbA1c manj kot 7 %, če ni težav s prenizkim krvnim sladkorjem, pa tudi pod 6,5 %. Pri nekaterih posameznikih dopuščamo tudi višje vrednosti (na primer pri zelo starih, pri tistih, ki ne izvajajo samokontrole, ki imajo pogoste hipoglikemije ali imajo druge hude bolezni). Vaša ciljna vrednost je individualna. Z zdravnikom se posvetujte o ciljni vrednosti HbA1c, ki je prava za vas.

Na začetku smo obljubili:

Z našo novo metodo boste v samo 30. dneh na enostaven način znižati krvni sladkor za 4 enote (mmol/l) in spoznali, da lahko kljub sladkorni bolezni diabetesu uresničite svoje sanje.

Naloga: Če želite, da bo to res, potem si redno merite višino krvnega sladkorja –glukoze

Priporočamo: Kakovosten merilnik krvnega sladkorja in merilne lističe dobiteTUKAJ.

Gremo nekaj pojest. Klikni na PREHRANA